Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Boronkaysok a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete által megrendezett parasport-napján

 

SZOLGÁLAT! DE MIÉRT?

Néhány évvel ezelőtt, a társadalmi bizalomról szóló felmérésben a megkérdezettek több mint nyolcvan százaléka válaszolta azt, hogy senki nem törődik a másikkal. Ez a közgondolkodást jelző arány a sürgős beavatkozás szükségességét jelzi.
 
A közösségi szolgálat az alábbi kompetenciákat fejleszti: 
 • segítségadás, együttműködés, kommunikációs készség, szervezőkészség 
 • társadalmi felelősségvállalás, megbízhatóság, munkamorál 
 • szociális érzékenység, empátia, értő figyelem 
 • konfliktuskezelés, problémamegoldás 
 • önismeret 

A pedagógiai célokon túl, lényeges, hogy a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára. Érezhesse a tanuló, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség és a fogadó intézményekben élők, vagy dolgozók életminőségét, a tevékenysége, jelenléte hasznos a fogadó intézményekben élőknek, tevékenykedőknek, továbbá jelentsen segítséget a fogadó intézmények munkavállalói számára is. Fontos értéke a programnak, hogy a tanulók mindegyikének lehetőséget teremt a sikeres tevékenységre, az önmegismerésre, egyéni céljaik megtalálására. Mindezeken felül a személyes emberi kapcsolatok új színnel gazdagíthatják a tanulók életét.

FONTOS TUDNIVALÓK
 • érettségi megkezdéséig összesen 50 óra: 9-11. évfolyamon lehetőleg egyenlő arányban elosztva, minimum két tevékenységi területen
 • tanítási napokon (tanítási időn kívül!) alkalmanként legalább egy, legfeljebb 3, tanítási napokon kívül legfeljebb 5 óra közösségi szolgálati tevékenység végezhető
 • 1óra = 60 perc; az utazással eltöltött idő nem számítható be
 • a szolgálat megkezdése előtt ki kell tölteni, szülővel aláíratni a jelentkezési lapot
 • felkészítő-feldolgozó foglalkozás legfeljebb 5-5 óra
 • szabályok (etikai, egyéb) betartása, egészséget nem veszélyeztető magatartás, viselkedés
 • 18. életévét be nem töltött tanuló 20 és 06 óra között önkéntes tevékenységet NEM végezhet
 • pontos, naprakész adminisztráció: a közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott + élmények, tapasztalatok leírása
 
TANÁCS: a közösségi szolgálati naplód fontos dokumentum, amit az érettségi vizsgán az érettségi elnök ellenőrizhet, ezért tartsd rendben, vigyázz rá, hogy korrekt állapotban adhasd át!
 

 

LEHETŐSÉGEK
(a közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, melynek végzése során a tevékenység kiválasztásában valósul meg a szabad döntés)
 
Az alábbi lehetőségek közül választhatsz:
 
 • egészségügyi tevékenység

                 – kórház: segítség szabadidős tevékenységek szervezésében, felolvasás, beszélgetés, sétáltatás

 • szociális tevékenység
                 – segítségadás idősek otthonában
                 – idős emberek segítése otthonukban (felolvasás, kerti- és egyéb munkák)
                 – egyházmegyei szolgálat 
 • oktatási tevékenység
                 – korrepetálás alsóbb évfolyamon, gyermekotthonban
                 – bölcsödében, óvodában végzett tevékenység
                 – oktatás idősek számára (számítógépes ismeretek, nyelvtanítás)
 • kulturális tevékenység
                 – múzeum, színház, művészeti tevékenység, fellépés           
 • környezetvédelmi tevékenység
                 – parkrendezés
                 – festés
                 – népszerűsítő blog, szórólapok 
                 – madártani intézet 
 • katasztrófavédelmi tevékenység
                 – tűzvédelem
                 – polgári védelem
                 – árvízvédelem
 

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: 
 
 • 2011. évi CXC. törvény (köznevelési törvény): 4.§(13), 6.§ (4), 97.§ (2) 
 • 110/2012. kormányrendelet (Nat) 
 • 20/2012. EMMI rendelet: 133§ (1-9) 
 • 2005.évi LXXXVIII. törvény (közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény): 3.-, 5.- 8.- 9.-és 10.§ 
 
Köznevelési törvény: 
6.§(4): „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.” 
97. § (2) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”